Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 32. Własności prawdopodobieństwa - 7 zł / 30 dni

[ 1 2 ] powrót »

7. Z talii liczącej 52 karty wyciągamy jedną kartę. Zdarzenie A polega na tym, że jest to figura, B – jest to karta czerwona. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia figury lub karty czerwonej.

zobacz rozwiązanie »


6. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Zdarzenie A polega na tym, że w dwóch rzutach iloczyn oczek jest mniejszy od 30. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A.

zobacz rozwiązanie »


5. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Zdarzenie A polega na tym, że dwa razy wypadła ta sama liczba oczek, B – dwa razy liczba oczek jest mniejsza od 4. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że dwa razy wypadnie ta sama liczba oczek lub dwa razy liczba oczek będzie mniejsza od 4.

zobacz rozwiązanie »


4. Losujemy jedną liczbę spośród 1, 2, 3, … , 1000. Zdarzenie A polega na wylosowaniu liczby podzielnej 5, a zdarzenie B na wylosowaniu liczby podzielnej przez 9. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 5 i przez 9 oraz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 5 lub przez 9.

zobacz rozwiązanie »


Własności prawdopodobieństwa.(...)

3. Zdarzenia A i B są zawarte w zbiorze Ω (omega). Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe 2/3, prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe 1/3. Oblicz prawdopodobieństwo różnicy zdarzeń A i B.

zobacz rozwiązanie »


Własności prawdopodobieństwa.(...)

2. Zdarzenia A i B są zawarte w zbiorze Ω (omega), prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe prawdopodobieństwu zdarzenia B równego ½ oraz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B wynosi ¼. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A i prawdopodobieństwo zdarzenia A’.

zobacz rozwiązanie »


Własności prawdopodobieństwa.(...)

1. Zdarzenie A jest zawarte w zbiorze Ω, zdarzenie B jest zawarte w zbiorze Ω, prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe prawdopodobieństwu zdarzenia B, które wynosi ¼ oraz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B jest równe 1/5. Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »