Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 29. Stereometria - Pola powierzchni i objętości brył - 8 zł / 30 dni


Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

22. Oblicz pole prostokąta, wiedząc, że obracając go wokół jednego boku, otrzymamy walec o objętości 1,44π, a obracając go wokół drugiego boku, otrzymamy walec o objętości 1,2π.

zobacz rozwiązanie »


21. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym o objętości 2√26 krawędź boczna jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy. Podaj długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


20. Długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 24, a kąt między krawędzią boczną i wysokością ostrosłupa jest równy 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


19. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 60°. Wysokość ostrosłupa wynosi 6√3. Oblicz jego objętość i pole powierzchni całkowitej.

zobacz rozwiązanie »


18. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 20, a kąt płaski ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa jest równy 64°. Oblicz z dokładnością do całości objętość tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


17. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długość przekątnej podstawy jest równa 10√6, a kąt między wysokościami przeciwległych ścian bocznych jest równy 120°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


16. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że jego pole powierzchni całkowitej jest równe 360, a pole powierzchni bocznej 260.

zobacz rozwiązanie »


15. Jeżeli długość każdej krawędzi pewnego sześcianu zmniejszymy o 5, to jego objętość zmniejszy się o 665. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

zobacz rozwiązanie »


14. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego, w którym podstawa jest rombem o przekątnych długości 16 i 12, a przekątna ściany bocznej ma długość 15.

zobacz rozwiązanie »


13. Krótsza przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 4√3 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »