Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 28. Stereometria - Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe - 7 zł / 30 dni


Obliczanie liczby krawędzi i wierzchołków w graniastosłupach.
Obliczanie liczby przekątnych w graniastosłupach.
Miary kątów, długości krawędzi i przekątnych w graniastosłupach.
Obliczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w ostrosłupach.
Wyznaczanie miar kątów, długości krawędzi i wysokości w ostrosłupach.
Obliczanie pola przekroju kuli.

[ 1 2 3 ] powrót »

15. Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 12, a ściana boczna jest nachylona do podstawy pod kątem 45°. Oblicz długości krawędzi tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


14. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDW, gdzie W oznacza wierzchołek, ma długość a. Wyznacz wysokość h tego ostrosłupa, wiedząc, że trójkąt ACW jest trójkątem równobocznym.

zobacz rozwiązanie »


13. W ostrosłupie prawidłowym 100-kątnym krawędź boczna ma długość 10, a promień okręgu opisanego na podstawie jest równy 6. Podaj kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


12. Jaki wielokąt jest podstawą ostrosłupa, który ma: a) 31 wierzchołków, b) 24 krawędzie?

zobacz rozwiązanie »


11. W pewnym ostrosłupie liczba ścian jest o 6 mniejsza od liczby krawędzi. Podaj liczbę wierzchołków tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


10. Iloczyn liczby ścian i liczby krawędzi pewnego ostrosłupa jest równy 84. Podaj liczbę wierzchołków tego ostrosłupa.

zobacz rozwiązanie »


9. Jaki ostrosłup ma: a) 101 ścian, b) 24 krawędzie, c) 18 wierzchołków?

zobacz rozwiązanie »


8a. Oblicz wysokość h tego ostrosłupa dla a=4.

zobacz rozwiązanie »


8. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają jednakową długość a. Oblicz miarę kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy.

zobacz rozwiązanie »


7. Oblicz długości przekątnych równoległościanu prostego, którego wszystkie krawędzie mają długość 8, a jeden z kątów podstawy ma miarę 60°.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 ]powrót »