Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 25. Ciąg geometryczny - 8 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów geometrycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego.
Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego.
Wyznaczenie ciągu geometrycznego.
Sprawdzanie, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.
Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Ciąg geometryczny. Zadanie 21

21. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, wiedząc, że jego drugi wyraz jest równy 1, a czwarty jest równy ¼.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 20

20. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √5/2 , iloraz ciągu q jest równy 2√5. Wyznacz szósty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 19

19. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy -100, iloraz ciągu q jest równy 0,1. Wyznacz trzeci wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 18

18. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy -55, iloraz ciągu q jest równy 0. Wyznacz trzydziesty pierwszy wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 17

17. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 2√3, iloraz ciągu q jest równy 1/2. Wyznacz czwarty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 16

16. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 19, iloraz ciągu q jest równy -1. Wyznacz wyraz o numerze 1001.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 15

15. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √2/2, iloraz ciągu q jest równy -√2. Wyznacz dziesiąty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 14

14. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy - 500, iloraz ciągu q jest równy 1/5. Wyznacz czwarty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 13

13. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 1/32, iloraz ciągu q jest równy 4. Wyznacz szósty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 12

12. Wpisz brakujące wyrazy ciągu geometrycznego.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »