Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 25. Ciąg geometryczny - 8 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów geometrycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego.
Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego.
Wyznaczenie ciągu geometrycznego.
Sprawdzanie, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.
Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Ciąg geometryczny. Zadanie 31

31. Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 30

30. Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 29

29. Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 28

28. Czwarty wyraz ciągu geometrycznego jest cztery razy większy od wyrazu drugiego, a drugi wyraz jest o 2 mniejszy od wyrazu trzeciego. Wyznacz ten ciąg ( wyznacz jego pierwszy wyraz i iloraz).

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 27

27. Drugi wyraz ciągu geometrycznego jest równy -4, a piąty -1/2. Wyznacz ósmy wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 26

26. Wstaw taką liczbę x, aby ciąg 1, x, 1/9 był ciągiem geometrycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 25

25. Wyznacz ciąg geometryczny, wiedząc, że jego trzeci wyraz jest równy 6, a siódmy 96.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 24

24. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, wiedząc, że jego pierwszy wyraz jest równy 3, a szósty jest równy 96.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 23

23. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, wiedząc, że jego czwarty wyraz jest równy -1/2, a szósty jest równy -1/8.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 22

22. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, wiedząc, że jego trzeci wyraz jest równy 3, a piąty jest równy 27.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »