Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 25. Ciąg geometryczny - 8 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów geometrycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego.
Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego.
Wyznaczenie ciągu geometrycznego.
Sprawdzanie, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.
Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Ciąg geometryczny. Zadanie 51

51. Oblicz sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 50

50. Oblicz sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 49

49. Wykaż, że jeżeli liczby a, b, c są kolejnymi, dodatnimi wyrazami ciągu geometrycznego, to liczby log a, log b, log c są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 48

48. Suma trzech kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa 39. Jeżeli pierwszy wyraz zwiększymy trzykrotnie, a drugi zwiększymy dwukrotnie, to otrzymamy ciąg arytmetyczny. Znajdź te wyrazy.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 47

47. Dany jest ciąg 36, x, y, 6. Początkowe trzy wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny, a ostatnie trzy tworzą ciąg geometryczny. Wyznacz x i y.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 46

46. Dany jest ciąg 2, x, 18, y. Liczby 2, x, 18 tworzą ciąg geometryczny, a liczby x, 18, y tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz x i y.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 45

45. Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 5, natomiast wyrazy szósty i siódmy są równe. Oblicz dziewiąty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 44

44. Wstaw taką liczbę x, aby ciąg a, x, b był geometryczny.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 43

43. Wstaw taką liczbę x, aby ciąg a, x, b był geometryczny.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 42

42. Wstaw taką liczbę x, aby ciąg a, x, b był geometryczny.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »