Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Ciąg arytmetyczny. Zadanie 3

3. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a jego różnica wynosi 2. Wyznacz siódmy wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 2

2. Dopisz trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 1

1. Które z podanych ciągów są ciągami arytmetycznymi?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »