Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Ciąg arytmetyczny. Zadanie 13

13. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 12

12. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 11

11. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 10

10. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 9

9. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 8

8. Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 7

7. Wyznacz ciąg arytmetyczny, wiedząc, że suma wyrazów trzeciego i siódmego jest równa -10, a suma wyrazów czwartego i dziewiątego jest równa -22.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 6

6. Szósty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 13, a dziesiąty 25. Wyznacz piętnasty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 5

5. Trzeci wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a siódmy 32. Wyznacz piąty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 4

4. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 1/2, a jego różnica wynosi 3/2. Wyznacz piąty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »