Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Ciąg arytmetyczny. Zadanie 23

23. Podaj równanie prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego o podanych wyrazach.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 22

22. Podaj równanie prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego o pierwszym wyrazie równym 1 i różnicy równej -3.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 21

21. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3, a ostatni jest sześć razy większy. Ile wyrazów ma ten ciąg, jeżeli jego różnica wynosi 3?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 20

20. W ośmioelementowym ciągu arytmetycznym suma początkowych trzech wyrazów jest równa 18, a ostatnich trzech 78. Oblicz sumę dwóch środkowych wyrazów tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 19

19. Dla jakich wartości x podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 18

18. Wyznacz taką liczbę x, aby ciąg 23, x, 33 był ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 17

17. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 16

16. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 15

15. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 14

14. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »