Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Ciąg arytmetyczny. Zadanie 33

33. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego, wiedząc, że suma n początkowych wyrazów wynosi - 5,5, pierwszy wyraz ciągu jest równy -3, n - ty wyraz ciągu jest równy 2.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 32

32. W pewnym ciągu arytmetycznym pierwszy wyraz jest równy 3, a różnica ciągu wynosi 8. Oblicz sumę dwunastu początkowych wyrazów tego ciągu o numerach nieparzystych.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 31

31. W pewnym ciągu arytmetycznym suma trzydziestu początkowych wyrazów jest równa 252 i suma trzydziestu jeden początkowych wyrazów jest równa 296. Wyznacz wyraz trzydziesty pierwszy.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 30

30. W ciągu arytmetycznym pierwszy wyraz jest równy -5, a różnica ciągu wynosi 4. Oblicz sumę wyrazów tego ciągu od jedenastego do trzydziestego włącznie.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 29

29. W ciągu arytmetycznym pierwszy wyraz jest równy 5, a różnica ciągu wynosi 2. Ile początkowych wyrazów tego ciągu trzeba dodać, aby otrzymać 192?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 28

28. Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 27

27. Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 26

26. Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 25

25. Oblicz sumę dwunastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, w którym pierwszy wyraz jest równy 22, a różnica ciągu wynosi -5.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 24

24. Ile jest nieskończonych ciągów arytmetycznych o wyrazach całkowitych, w których pierwszy wyraz jest równy 4, a jeden z wyrazów jest równy 16?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »