Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 20. Funkcja wymierna - 9 zł / 30 dni


Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych do wspólnego mianownika.
Dobieranie wartości parametrów tak, aby podane wyrażenia wymierne były równe.
Działania na wyrażeniach wymiernych.
Proporcjonalność odwrotna.
Rysowanie wykresu funkcji o postaci f(x)=a/x.
Własności funkcji f(x)=a/x (dziedzina, zbiór wartości, asymptoty wykresu, monotoniczność).
Osie symetrii i środek symetrii wykresu funkcji f(x)=a/x.
Odczytywanie z wykresu rozwiązań równania.
Przesuwanie wykresu funkcji (hiperboli).
Własności funkcji homograficznej (wykres, równania asymptot, miejsce zerowe, punkt przecięcia wykresu z osią y, dziedzina, zbiór wartości funkcji, monotoniczność).
Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji wymiernej.
Rozwiązywanie równań wymiernych.
Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja wymierna. Zadanie 78

78. Wyznacz miejsce zerowe funkcji homograficznej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 77

77. Jakiemu przekształceniu należy poddać wykres funkcji f(x), aby otrzymać wykres funkcji g(x)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 76

76. Jakiemu przekształceniu należy poddać wykres funkcji f(x), aby otrzymać wykres funkcji g(x)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 75

75. Narysuj wykres funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 74

74. Odczytaj z wykresu rozwiązania równania.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 73

73. Wymień wszystkie punkty o obydwu współrzędnych całkowitych, przez które przechodzi wykres funkcji f(x)=2/x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 72

72. Wskaż osie i środek symetrii wykresu funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 71

71. Zaznacz zbiór punktów płaszczyzny, przez które przechodzi wykres funkcji f(x)=a/x, dla a należącego do przedziału od 1 do 2.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 70

70. Dla jakiej wartości a wykres funkcji f(x) przechodzi przez punkt P?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 69

69. Dla jakiej wartości a wykres funkcji f(x) przechodzi przez punkt P?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »