Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 20. Funkcja wymierna - 9 zł / 30 dni


Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych do wspólnego mianownika.
Dobieranie wartości parametrów tak, aby podane wyrażenia wymierne były równe.
Działania na wyrażeniach wymiernych.
Proporcjonalność odwrotna.
Rysowanie wykresu funkcji o postaci f(x)=a/x.
Własności funkcji f(x)=a/x (dziedzina, zbiór wartości, asymptoty wykresu, monotoniczność).
Osie symetrii i środek symetrii wykresu funkcji f(x)=a/x.
Odczytywanie z wykresu rozwiązań równania.
Przesuwanie wykresu funkcji (hiperboli).
Własności funkcji homograficznej (wykres, równania asymptot, miejsce zerowe, punkt przecięcia wykresu z osią y, dziedzina, zbiór wartości funkcji, monotoniczność).
Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji wymiernej.
Rozwiązywanie równań wymiernych.
Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja wymierna. Zadanie 92

92. Wyznacz dziedzinę funkcji wymiernej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 91

91. Wyznacz dziedzinę funkcji wymiernej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 90

90. Wyznacz dziedzinę funkcji wymiernej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 89

89. Wyznacz dziedzinę funkcji wymiernej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 88

88. Wyznacz dziedzinę funkcji wymiernej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 87

87. Które z funkcji są funkcjami wymiernymi?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 86

86. Funkcję homograficzną f(x) przekształć z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 85g

85. g) Określ monotoniczność funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 85f

85. f) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 85e

85. e) Wyznacz zbiór wartości funkcji.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »