Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 20. Funkcja wymierna - 9 zł / 30 dni


Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych do wspólnego mianownika.
Dobieranie wartości parametrów tak, aby podane wyrażenia wymierne były równe.
Działania na wyrażeniach wymiernych.
Proporcjonalność odwrotna.
Rysowanie wykresu funkcji o postaci f(x)=a/x.
Własności funkcji f(x)=a/x (dziedzina, zbiór wartości, asymptoty wykresu, monotoniczność).
Osie symetrii i środek symetrii wykresu funkcji f(x)=a/x.
Odczytywanie z wykresu rozwiązań równania.
Przesuwanie wykresu funkcji (hiperboli).
Własności funkcji homograficznej (wykres, równania asymptot, miejsce zerowe, punkt przecięcia wykresu z osią y, dziedzina, zbiór wartości funkcji, monotoniczność).
Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji wymiernej.
Rozwiązywanie równań wymiernych.
Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja wymierna. Zadanie 43

43. Podaj odpowiednie założenia i wykonaj działania.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 42

42. Podaj odpowiednie założenia i wykonaj działania.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 41

41. Podaj odpowiednie założenia i wykonaj działania.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 40

40. Podaj odpowiednie założenia i wykonaj działania.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 39

39. Dla jakich wartości a i b podane wyrażenia są równe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 38

38. Dla jakich wartości a i b podane wyrażenia są równe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 37

37. Sprowadź wyrażenia do wspólnego mianownika. Podaj odpowiednie założenia.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 36

36. Sprowadź wyrażenia do wspólnego mianownika. Podaj odpowiednie założenia.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 35

35. Sprowadź wyrażenia do wspólnego mianownika. Podaj odpowiednie założenia.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja wymierna. Zadanie 34

34. Sprowadź wyrażenia do wspólnego mianownika. Podaj odpowiednie założenia.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »