Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 17

17. Wielomian W(x) zapisz jako wielomian zmiennej z = 2x.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 16

16. Dobierz takie liczby a i b, aby wielomiany P i Q były równe.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 15

15. Dobierz takie liczby a i b, aby wielomiany P i Q były równe.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 14

14. Dobierz taką liczbę m, aby wielomiany P i Q były równe (Dla jakiej wartości m wielomiany są równe?).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 13

13. Dobierz taką liczbę m, aby wielomiany P i Q były równe (Dla jakiej wartości m wielomiany są równe?).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 12

12. Wyznacz współczynniki wielomianu, tak aby spełniony był warunek W(√2) = 13.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 11

11. Wyznacz współczynniki wielomianu, tak aby spełniony był warunek W(-2) = 4(2√2+1).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 10

10. Wyznacz współczynniki wielomianu, tak aby spełniony był warunek W(√2) = 5.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 9

9. Wyznacz współczynniki wielomianu, tak aby spełniony był warunek W(m) = 2.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 8

8. Wyznacz współczynniki wielomianu, tak aby W(-1) = 14.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »