Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 27

27. Wykonaj potęgowanie jednomianów.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 26

26. Oblicz (wykonaj działanie na wielomianach).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 25

25. Oblicz iloczyn wielomianów P i Q.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 24

24. Oblicz różnicę wielomianów P i Q.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 23

23. Oblicz sumę wielomianów P i Q.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 22

22. Dla jakich wartości a i b podane wyrażenie jest wielomianem?

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 21

21. Dla jakich wartości p wielomian W(x) jest wielomianem stopnia zero?

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 20

20. Dla jakich wartości p wielomian W(x) jest wielomianem zerowym?

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 19

19. Podaj przykład dwóch różnych wielomianów P i Q, aby P(1) = Q(1), które są: a) tego samego stopnia, b) różnych stopni.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 18

18. Wielomian W(x) zapisz jako wielomian zmiennej z = 3x.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »