Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 37

37. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 36

36. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 35

35. Podaj przykład dwóch wielomianów stopnia czwartego, których suma jest wielomianem stopnia trzeciego.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 34

34. Dobierz współczynniki (sprawdź, czy można dobrać) a i b tak, aby zachodziła równość P(x)∙Q(x)=W(x).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 33

33. Przekształć wielomian W(x) do prostszej postaci oraz oblicz jego wartość dla x = √3.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 32

32. Przekształć wielomian, stosując wzór skróconego mnożenia na różnicę sześcianów.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 31

31. Wykonaj działania (zastosuj wzór skróconego mnożenia na sześcian różnicy).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 30

30. Wykonaj potęgowanie, stosując odpowiedni wzór skróconego mnożenia.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 29

29. Wykonaj potęgowanie, stosując odpowiednie wzory skróconego mnożenia.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 28

28. Wykonaj potęgowanie wielomianu, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »