Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 47

47. Podaj przykład wielomianu W(x), którego pierwiastkami są liczby 1, 3, -5 oraz wyznacz pierwiastki wielomianu W(x-2).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 46

46. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 45

45. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 44

44. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 43

43. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 42

42. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu oraz określ ich krotność.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 41

41. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 40

40. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 39

39. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 38

38. Wyznacz pierwiastki (miejsca zerowe) wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »