Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 57

57. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wykorzystaj wzór skróconego mnożenia).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 56

56. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wyłącz wspólny czynnik przed nawias).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 55

55. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wyłącz wspólny czynnik przed nawias).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 54

54. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wykorzystaj wzór skróconego mnożenia).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 53

53. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wyłącz wspólny czynnik przed nawias).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 52

52. Pierwiastkami wielomianu W(x) są liczby a, b i c. Wykaż, że a∙b∙c=-a0.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 51

51. Podaj przykład wielomianu W(x), którego pierwiastkami są liczby 1, 2, 3 oraz W(4)=12.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 50

50. Pierwiastkami wielomianu W(x) są liczby -3, 2 i 5. Wyznacz współczynniki tego wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 49

49. Pierwiastkami wielomianu W(x) są liczby 2 i -3. Wyznacz współczynniki tego wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 48

48. Wielomian W(x) zapisz w postaci ogólnej (przekształć z postaci iloczynowej do postaci ogólnej).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »