Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 67

67. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (użyj wzoru skróconego mnożenia na sześcian różnicy).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 66

66. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 65

65. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 64

64. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 63

63. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 62

62. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 61

61. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 60

60. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wykorzystaj wzory skróconego mnożenia).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 59

59. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wykorzystaj wzór skróconego mnożenia).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 58

58. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (wykorzystaj wzór skróconego mnożenia).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »