Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 77

77. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 76

76. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 75

75. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 74

74. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 73

73. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 72

72. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 71

71. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 70

70. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (użyj wzoru skróconego mnożenia na sześcian sumy).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 69

69. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (użyj wzoru skróconego mnożenia na sześcian sumy).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 68

68. Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne (użyj wzoru skróconego mnożenia na sześcian różnicy).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »