Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 87

87. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 86

86. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki (metodą grupowania wyrazów).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 85

85. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki (metodą grupowania wyrazów).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 84

84. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 83

83. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 82

82. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 81

81. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 80

80. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 79

79. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 78

78. Rozwiąż równanie, rozkładając jego lewą stronę na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »