Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 7

7. Oblicz wartość wielomianu W(x) dla x = -√3.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 6

6. Oblicz wartość wielomianu W(x) dla x = 0.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 5

5. Napisz wielomian w postaci ogólnej, jeżeli jego współczynniki są równe …

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 4

4. Wypisz współczynniki oraz określ stopień wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 3

3. Wypisz współczynniki oraz określ stopień wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 2

2. Wypisz współczynniki oraz określ stopień wielomianu.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 1

1. Które z podanych wyrażeń jest wielomianem?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »