Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 97

97. Podaj stopień wielomianu wielu zmiennych.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 96

96. Podaj stopnie jednomianów wielu zmiennych.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 95

95. Rozwiąż równanie, korzystając w wykresu funkcji f(x).

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 94

94. Sześcian pewnej liczby jest równy kwadratowi tej liczby pomniejszonej o 2. Wyznacz tę liczbę.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 93

93. Liczby 2 i -3 są pierwiastkami równania wielomianowego. Wyznacz współczynniki m i n.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 92

92. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 91

91. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 90

90. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 89

89. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 88

88. Rozwiąż równanie.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »