Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

13. Oblicz.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

12. Oblicz.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

11. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

10. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

9. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

8. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

7. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

6. Rozwiąż równanie trygonometryczne (wyznacz kąt α, α należy do przedziału od 0 do π/2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

5. Odczytaj z tablic przybliżoną miarę kąta α.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

4. Odczytaj z tablic przybliżoną miarę kąta α.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »