Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

23. Wyznacz miarę kąta ostrego α, który prosta AB tworzy z osią x. A=(1, -3), B=(3, 0).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

22. Oblicz sinus i cosinus kąta ostrego α, który prosta AB tworzy z osią x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

21. Oblicz sinus i cosinus kąta ostrego α, który prosta AB tworzy z osią x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

20. Oblicz sinus i cosinus kąta α, którego jedno ramię pokrywa się z dodatnią półosią osi x, a drugie przechodzi przez punkt P=(2√2, 1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

19. Oblicz sinus i cosinus kąta α, którego jedno ramię pokrywa się z dodatnią półosią osi x, a drugie przechodzi przez punkt P=(1, 3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

18. Oblicz tangens i cotangens kąta ostrego α, który z osią x tworzy prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych i punkt P=(√2, 1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

17. Oblicz tangens i cotangens kąta ostrego α, który z osią x tworzy prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych i punkt P=(2, 1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

16. Oblicz.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

15. Oblicz.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

14. Oblicz.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »