Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

32. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeżeli ctgα = 1,5 (α jest kątem ostrym).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

31. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeżeli tgα = 3 (α jest kątem ostrym).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

30. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeżeli cosα = √7/3 (α jest kątem ostrym).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

29a. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeżeli sinα = 1/3 (α jest kątem ostrym). SPOSÓB II

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

29. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeżeli sinα = 1/3 (α jest kątem ostrym). SPOSÓB I

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

28. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego (tgα + cosβ)ctgα korzystając z rysunku.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

27. Wyznacz kąty trójkąta prostokątnego, jeżeli jedna z przyprostokątnych stanowi 40% przeciwprostokątnej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

26. Oblicz długość przyprostokątnych trójkąta z dokładnością do 0,1cm.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

25. Oblicz sinus i tangens kąta ostrego α, który z osią x tworzy prosta y = 2/3 x - 4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

24. Wyznacz miarę kąta ostrego α, który prosta AB tworzy z osią x. A=(-1, 2), B=(2, 6).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »