Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

42. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

41. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

40. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

39. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

38. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

37. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

36. Korzystając ze wzoru na cosinus podwojonego kąta oblicz cos2α, jeżeli cosα = 4/5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

35. Korzystając ze wzoru sin(α+β) = sinαcosβ + cosαsinβ oblicz sin(α+β), jeżeli sinα = 1/3 i cosβ = ¼.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

34. Korzystając ze wzoru sin2α = 2sinαcosα oblicz sin2α, jeżeli sinα = 0,3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

33. Wyznacz kąty α i β trójkąta prostokątnego, jeżeli stosunek cosinusa kąta α do tangensa kąta β jest równy √3/3.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »