Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

52. Oblicz wartość podanego wyrażenia, jeżeli tgα + ctgα = 4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

51. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

50. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

49. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

48. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

47. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

46. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

45. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

44. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

43. Uprość wyrażenie trygonometryczne.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »