Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

62. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

61. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

60. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

59. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

58. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

57. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

56. Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

55. Oblicz wartość podanego wyrażenia, jeżeli sinαcosα = 1/6.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

54. Oblicz wartość podanego wyrażenia, jeżeli sinα + cosα = 4/3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

53. Oblicz wartość podanego wyrażenia, jeżeli tgα + ctgα = 3.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »