Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 17. Geometria na płaszczyźnie - Podobieństwo - 0 zł


Obliczanie długości boków figur podobnych.
Obliczanie skali podobieństwa figur podobnych.
Stwierdzanie, czy figury są podobne.
Pojęcia stosunku obwodów figur podobnych oraz stosunku pól powierzchni figur podobnych.
Podobieństwo trójkątów.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

1. Prostokąt o wymiarach 2 x 5 przekształcono przez podobieństwo w skali k=3/8. Podaj wymiary obrazu prostokąta.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »