Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 17. Geometria na płaszczyźnie - Podobieństwo - 0 zł


Obliczanie długości boków figur podobnych.
Obliczanie skali podobieństwa figur podobnych.
Stwierdzanie, czy figury są podobne.
Pojęcia stosunku obwodów figur podobnych oraz stosunku pól powierzchni figur podobnych.
Podobieństwo trójkątów.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

11. Podaj skalę podobieństwa, jeżeli pole wielokąta A wynosi 60 centymetrów kwadratowych, a pole jego obrazu A’ jest o 75 cm kwadratowych większe.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

10. Pole obszaru A wynosi 6000ha. Ile decymetrów kwadratowych będzie miał ten obszar na mapie w skali 1 : 50 000?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

9. Podaj wymiary równoległoboku F o obwodzie 18cm, jeżeli równoległobok podobny F’ ma wymiary 0,4cm x 5mm.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

8. W jakiej skali należy przekształcić narysowany prostokąt, aby otrzymać prostokąt o obwodzie 12cm?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

7. W jakiej skali należy przekształcić narysowany prostokąt, aby otrzymać prostokąt o obwodzie 12?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

6. Podaj skalę podobieństwa figur, jeżeli pole pierwszego koła wynosi 3π i obwód drugiego koła także jest równy 3π.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

5. Czy narysowane trójkąty równoramienne są podobne?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

4. Czy narysowane figury (równoległoboki) są podobne?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

3. W jakiej skali przekształcono kwadrat o boku 3 na kwadrat o przekątnej 6?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

2. W jakiej skali przekształcono prostokąt o wymiarach 2 x 3 na prostokąt o wymiarach 6 x 9?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »