Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 17. Geometria na płaszczyźnie - Podobieństwo - 0 zł


Obliczanie długości boków figur podobnych.
Obliczanie skali podobieństwa figur podobnych.
Stwierdzanie, czy figury są podobne.
Pojęcia stosunku obwodów figur podobnych oraz stosunku pól powierzchni figur podobnych.
Podobieństwo trójkątów.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

21. Sprawdź, czy trójkąty ABC i PQR są podobne.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

20. Sprawdź, czy trójkąty ABC i PQR są podobne.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

19. Trójkąty ABC i PQR są podobne. Wyznacz długości boków PQ i QR.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

18. Znajdź trójkąt podobny do trójkąta COK.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

17. Znajdź trójkąt podobny do trójkąta CLB.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

16. Znajdź trójkąt podobny do trójkąta AMC.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

15. Stosunek obwodów dwóch wielokątów podobnych wynosi 7 : 9, a dwa odpowiadające sobie boki tych wielokątów różnią się o 7. Podaj długości tych boków

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

14. W jakiej skali należy przekształcić narysowany prostokąt o przekątnych długości 20, aby otrzymać prostokąt podobny o obwodzie równym 5(1+√3)?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

13. Obwody wielokątów podobnych A i A’ są równe 60 i 80. Oblicz długości najkrótszych boków, jeżeli różnią się one o 5.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

12. Oblicz stosunek obwodów czworokątów podobnych A i A’, jeżeli suma najdłuższego i najkrótszego boku czworokąta A’ jest równa 16.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »