Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 15. Geometria na płaszczyźnie - Trójkąt prostokątny - 0 zł


GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Obliczanie długości boków, wysokości i długości przekątnych figur płaskich za pomocą twierdzenia Pitagorasa.
Obliczanie stosunków długości boków figur płaskich.
Obliczanie długości odcinków w okręgu przy pomocy twierdzenia Pitagorasa.
Twierdzenie o wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

[ 1 2 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

8. Stosunek długości przekątnych rombu jest równy 3:1, a suma ich długości 24. Oblicz długość boku a.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

7. Oblicz długość przyprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC (wykorzystaj twierdzenie o wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego).

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

6. Oblicz długość przekątnej d równoległoboku, wiedząc, że symetralna dłuższego boku przechodzi przez wierzchołek.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

5. Oblicz długość przekątnej d trapezu prostokątnego, wiedząc, że dłuższe ramię jest trzy razy krótsze od sumy długości podstaw.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

4. Oblicz długość promienia okręgu.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

3. Oblicz długości cięciw AB i AC, wiedząc, że są one równe.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

2. Sprawdź, czy liczby 1,√3,2 mogą wyrażać długości boków trójkąta prostokątnego.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

1. Oblicz sumę długości boków trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest o 2 dłuższa od przyprostokątnej AC.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »