Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 13. Geometria na płaszczyźnie - Okręgi - 7 zł / 30 dni


GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Wzajemne położenie okręgów.
Obliczanie długości boków figur płaskich opisanych na okręgach przy pomocy twierdzenia o odcinkach stycznych.
Wyznaczanie miar kątów między odcinkami w okręgu.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

14. Kąt między cięciwą AB okręgu o środku S i jego średnicą AC jest równy 30°. Wyznacz kąty trójkąta ABC.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

13. Kąt między cięciwą okręgu i promieniem przechodzącym przez jej koniec jest równy 62°. Podaj obydwa kąty środkowe wyznaczone przez cięciwę.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

12. Oblicz promień okręgu wpisanego w trapez równoramienny, wiedząc, że punkt styczności dzieli ramię trapezu na odcinki o długości 4 cm i 6 cm.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

11. Długości przeciwległych boków czworokąta opisanego na okręgu wynoszą 2 cm i 3 cm. Oblicz obwód tego czworokąta.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

10. Stosunek długości trzech kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu wynosi 3:5:6, a suma ich długości jest równa 42 cm. Oblicz długość ...

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

9. Stosunek długości trzech kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu wynosi 2:4:5, a długość czwartego boku jest równa 6 cm. Oblicz obwód ...

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

8. Jaka jest długość ramienia trapezu równoramiennego opisanego na okręgu, jeżeli jego podstawy są równe 6,2cm i 11,8cm?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

7. Oblicz długość krótszej podstawy trapezu równoramiennego opisanego na okręgu, wiedząc, że każde ramię ma 4cm, a jedna z podstaw jest o 2cm krótsza

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

6. Oblicz długość cięciwy AB, wiedząc, że jej odległość od środka okręgu jest równa 3, a promień okręgu r=6.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

5. Oblicz obwód trójkąta ABC opisanego na okręgu.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »