Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 13. Geometria na płaszczyźnie - Okręgi - 7 zł / 30 dni


GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Wzajemne położenie okręgów.
Obliczanie długości boków figur płaskich opisanych na okręgach przy pomocy twierdzenia o odcinkach stycznych.
Wyznaczanie miar kątów między odcinkami w okręgu.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

24. Wyznacz kąty trójkąta ABC.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

23. Wyznacz kąt ABC i kąt BCA w trójkącie wpisanym w okrąg.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

22. Wyznacz pozostałe kąty trójkąta ABC.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

21. Wyzmacz kąt α.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

20. Wyzmacz kąt α.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

19. Wyzmacz kąt α.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

18. Wyzmacz kąt α.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

17. Wyzmacz kąty α i β.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

16. Wyzmacz kąty α i β.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

15. Wyzmacz kąty α i β.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »