Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> Zbiór przykładowych zadań maturalnych - 16 zł / 30 dni


Przykładowe zadania maturalne pochodzące z informatora o egzaminie maturalnym od 2010 roku.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] powrót »

zad. 20/60- Informator o(...)

Prosta l ma równanie y=-7x+2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 92/88- Informator o(...)

Oblicz sinus kąta między przekątną sześcianu a jego płaszczyzną podstawy.

zobacz rozwiązanie »


zad. 91/88- Informator o(...)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o podstawie długości 12. Wysokość stożka jest równa 8.Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka

zobacz rozwiązanie »


zad. 90/88- Informator o(...)

Przekątna sześcianu ma długość 9. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

zobacz rozwiązanie »


zad. 50/83- Informator o(...)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 48/83- Informator o(...)

Pzekątna prostopadłościanu o wymiarach 2 x 3 x 5 ma długość ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 47/82- Informator o(...)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 centymetry kwadratowe. Objętość tego sześcianu jest równa ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 46/82- Informator o(...)

Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 94/89- Informator o(...)

Udowodnij, że długości odcinków AC i CE są równe.

zobacz rozwiązanie »


zad. 93/89- Informator o(...)

Czworokąty ABCD i APQR są kwadratami. Udowodnij, że długości odcinków BP i DR są równe.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]powrót »