Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> Zbiór przykładowych zadań maturalnych - 16 zł / 30 dni


Przykładowe zadania maturalne pochodzące z informatora o egzaminie maturalnym od 2010 roku.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] powrót »

zad. 79/86- Informator o(...)

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry jedności?

zobacz rozwiązanie »


zad. 77/86- Informator o(...)

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste?

zobacz rozwiązanie »


zad. 40/81- Informator o(...)

Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 39/81- Informator o(...)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 38/81- Informator o(...)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest ...

zobacz rozwiązanie »


zad. 64/85- Informator o(...)

Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są punkty: A=(-2,-1), B=(6,1), C=(7,10).

zobacz rozwiązanie »


zad. 63/85- Informator o(...)

Wyznacz równanie okręgu o środku S=(3,-5) przechodzącego przez początek układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


zad. 62/84- Informator o(...)

Wyznacz równanie okręgu stycznego do osi 0y, którego środkiem jest punkt S=(3,-5).

zobacz rozwiązanie »


zad. 61/84- Informator o(...)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x-y-11=0 i przechodzącej przez punkt P=(1,2).

zobacz rozwiązanie »


zad. 25/79- Informator o(...)

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu ... z osiami układu współrzędnych jest równa ...

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]powrót »