Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 54

54. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli y=2x^2-4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 53

53. Wyznacz współczynniki a, b i c tak, aby wykres funkcji kwadratowej y=ax^2+bx+c przechodził przez punkty P=(2,-3), Q=(-1,0) i R=(1,-4).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 52

52. Wyznacz współczynniki a, b i c tak, aby wykres funkcji kwadratowej y=ax^2+bx+c przechodził przez punkty P=(-1,-1), Q=(2,11) i R=(0,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 51

51. Wyznacz współczynniki b i c tak, aby wykres funkcji kwadratowej y=-2x^2+bx+c przechodził przez punkty P=(-1,-4) i Q=(0,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 50

50. Wyznacz wartość współczynnika a tak, aby wykres funkcji kwadratowej y=ax^2+1 przechodził przez punkt P=(2,9).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 49

49. Wypisz współczynniki a, b i c funkcji kwadratowej y=6x^2-2x+√3 x-√5 x^2+8 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 48

48. Wypisz współczynniki a, b i c funkcji kwadratowej y=4x-5+√2-3x^2.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 47

47. Przekształć wykres funkcji y=-(x+3)^2+2 przez symetrię względem prostej y=-1. Napisz równanie otrzymanej paraboli.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 46

46. Przekształć wykres funkcji y=-(x+3)^2+2 przez symetrię względem prostej x=1. Napisz równanie otrzymanej paraboli.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 45

45. Podaj wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na wykresie.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »