Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 74

74. Dla jakiej wartości parametru m prosta y=m ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą y=-3x^2-4√2+2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 73

73. Dla jakiej wartości parametru m prosta y=m ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą y=-x^2+4x-5 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 72

72. Podaj przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej y=√2 x^2+4x-3√2-1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 71

71. Podaj przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej y=-1/4 x^2-x-√3 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 70

70. Podaj przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej y=1/4 x^2+x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 69

69. Podaj przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej y=x^2+4x+3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 68

68. Parabola przechodzi przez punkty A=(0,1) i B=(1,-2), a jej osią symetrii jest prosta x=2. Napisz równanie tej paraboli w postaci ogólnej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 67

67. Do paraboli y=ax^2+bx+c należy punkt (1,3), a jej wierzchołek ma współrzędne (4,6). Napisz równanie tej paraboli w postaci kanonicznej oraz ...

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 66

66. Napisz równanie paraboli przechodzącej przez punkty A=(-4,7) i B=(2,1), której wierzchołek znajduje się na osi y.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 65

65. Znajdź współczynniki b i c paraboli y=3x^2+bx+c, wiedząc, że jest ona styczna do osi x w punkcie A=(1,0).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »