Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 84

84. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2-9. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2-9=0 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 83

83. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=-3x(x-1/2). Rozwiąż równanie kwadratowe -3x(x-1/2)=0 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 82

82. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x(x+2√3). Rozwiąż równanie kwadratowe x(x+2√3)=0 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 81

81. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f(x)=(x-2)(x+1). Rozwiąż równanie kwadratowe (x-2)(x+1)=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 80

80. Wyznacz współczynniki b i c funkcji kwadratowej y=1/2 x^2+bx+c , która osiąga wartość najmniejszą w punkcie (-4,-1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 79

79. Wyznacz współczynniki a, b i c funkcji kwadratowej y=ax^2+bx+c , która ma jedno miejsce zerowe x=1, a jej wykres przechodzi przez punkt P=(0,-5).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 78

78. Funkcja kwadratowa y=ax^2+bx+c osiąga wartość największą dla argumentu x=3, a jej wykres przechodzi przez punkty A=(4,16) i b=(0,0). Wyznacz wsp.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 77

77. Funkcja kwadratowa y=ax^2+bx+c osiąga wartość najmniejszą y=2 dla argumentu x=2. Wykres funkcji przechodzi przez punkt (4,6). Wyznacz współcz.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 76

76. Wyznacz wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-8 w przedziale 〈4, 5).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 75

75. Wyznacz wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-8 w przedziale 〈2, ∞).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »