Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 94

94. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2+2√2 x+2. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2+2√2 x+2=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 93

93. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=9x^2-6x+1. Rozwiąż równanie kwadratowe 9x^2-6x+1=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 92

92. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2-2x+1. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2-2x+1=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 91

91. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=-4x^2+7x. Rozwiąż równanie kwadratowe -4x^2+7x=0 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 90

90. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=5x^2-15x. Rozwiąż równanie kwadratowe 5x^2-15x=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 89

89. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=1/2 x^2-x. Rozwiąż równanie kwadratowe 1/2 x^2-x=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 88

88. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2+x. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2+x=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 87

87. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=4x^2-1/16. Rozwiąż równanie kwadratowe 4x^2-1/16=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 86

86. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2-3. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2-3=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 85

85. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=2(x^2-1). Rozwiąż równanie kwadratowe 2(x^2-1)=0.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »