Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

102b. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli, punkt przecięcia z osią y oraz narysuj wykres funkcji y=1/2 x^2-2x+5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

102a. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=1/2 x^2-2x+5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

101b. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli, punkt przecięcia z osią y oraz narysuj wykres funkcji y=-x^2-6x-5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

101a. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=-x^2-6x-5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

100. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4x-1. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2-4x-1=0 i wyjaśnij ile pierwiastków ma to równanie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 99

99. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=8x^2+12x+4,5. Rozwiąż równanie kwadratowe 8x^2+12x+4,5=0 i wyjaśnij ile pierwiastków ma to równanie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 98

98. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=-x^2+x-2. Rozwiąż równanie kwadratowe -x^2+x-2=0 i wyjaśnij ile pierwiastków ma to równanie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 97

97. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2+1. Rozwiąż równanie kwadratowe x^2+1=0 i wyjaśnij ile pierwiastków ma to równanie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 96

96. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f(x)=2x^2-2√2 x+1. Rozwiąż równanie kwadratowe 2x^2-2√2 x+1=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 95

95. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=25x^2+20x+4. Rozwiąż równanie kwadratowe 25x^2+20x+4=0.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »