Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

110. Dla jakich argumentów funkcja kwadratowa f(x)=x^2-7 przyjmuje wartość 2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

109. Wyjaśnij dlaczego funkcję kwadratową y=x^2+16 nie da się przekształcić do postaci iloczynowej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

108. Wyjaśnij dlaczego funkcję kwadratową y=-x^2-2x-5 nie da się przekształcić do postaci iloczynowej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

107. Przekształć funkcję kwadratową y=-6x^2+x+2 z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

106. Miejscem zerowym funkcji kwadratowej y=x^2+bx+c jest liczba 5, a jej wykres przecina oś y w punkcie (0,5). Wyznacz współczynniki b i c.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

105. Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej y=x^2+bx+c są liczby 1 i -3. Wyznacz współczynniki b i c.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

104b. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli, punkt przecięcia z osią y oraz narysuj wykres funkcji y=x^2-4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

104a. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=x^2-4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

103b. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli, punkt przecięcia z osią y oraz narysuj wykres funkcji y=1/2 x^2-x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

103a. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej y=1/2 x^2-x.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »