Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

120. Rozwiąż nierówność kwadratową (2-x)(1-x)>0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

119. Rozwiąż nierówność kwadratową (x+2)(x-3)≤0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

118. Dane są funkcje f(x)=x-2 i g(x)=x^2-4. Dla jakich argumentów ...

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

117. Przekształć funkcję f(x)=-x^2+1 do postaci iloczynowej i odczytaj zbiór rozwiązań nierówności.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

116. Korzystając ze wzorów na pierwiastki równania kwadratowego wyprowadź wzory Viete’a.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

115. Dla jakiej wartości parametru m iloczyn pierwiastków równania -6x^2+10x+2m=0 jest równy 2? Skorzystaj ze wzorów Viete’a.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

114. Dla jakiej wartości parametru m suma pierwiastków równania -2x^2-mx+3=0 jest równa -1? Skorzystaj ze wzorów Viete’a.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

113. Jeden z pierwiastków równania x^2+9x+c=0 jest dwa razy większy od drugiego. Korzystając ze wzorów Vieta’a oblicz te pierwiastki.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

112. Podaj liczbę miejsc zerowych funkcji kwadratowej y=a(x-p)^2+q dla: a>0 i q>0,...

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

111. Jakie wartości przyjmuje funkcja kwadratowa f(x)=-x^2+2x-3√2 dla argumentów √2 i -√2 ?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »