Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 17

17. Określ monotoniczność funkcji y=(1-√2)x^2 dla x∈R+ .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 16

16. Określ monotoniczność funkcji y=2x^2 dla x∈R_ .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 15

15. Dla jakich wartości m punkt P=(m+1,6(m+5)) należy do wykresu funkcji y=3x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 14

14. Dla jakich wartości m punkt P=(m, 3 1/2 m^2+m-2) należy do wykresu funkcji y=7/2 x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 13

13. Dla jakich wartości m punkt P=(m,16) należy do wykresu funkcji y=4x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 12

12. Dla jakich wartości m punkt P=(3m-1, 3 1/3-6m^2 ) należy do wykresu funkcji y=-2/3 x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 11

11. Dla jakich wartości m punkt P=(m-2,m^2 ) należy do wykresu funkcji y=x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 10

10. Dla jakich wartości m punkt P=(-4,3m+1) należy do wykresu funkcji y=-1/2 x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 9

9. Dla jakich wartości m punkt P=(1,m-2) należy do wykresu funkcji y=3x^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 8

8. Narysuj wykres funkcji f(x)=1/2 x^2, której dziedziną jest zbiór D=R_ .

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »