Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 24

24. Omów wzajemne położenie wykresów funkcji f(x)=-4x^2 i g(x)=-4(x+3)^2-2.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 23

23. Dana jest funkcja f(x)=x^2. Narysuj wykres funkcji g(x)=f(x-2)+1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 22

22. Dana jest funkcja f(x)=x^2. Napisz wzór funkcji g(x)=f(x-2)+1 w postaci kanonicznej i ogólnej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 21

21. Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykres funkcji y=-f(-x)-1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 20

20. Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykres funkcji y=-f(x+4)+5.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 19

19. Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykres funkcji y=-f(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

18c. Podaj liczbę rozwiązań równania f(x)=m w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

18b. Podaj miejsca zerowe funkcji f(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

18a. Określ monotoniczność funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 18

18. Narysuj wykres funkcji f(x).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »