Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 34

34. Napisz równanie osi symetrii wykresu funkcji y=1/3 (x-2)^2+1 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 33

33. Określ przedziały monotoniczności funkcji y=-√3 (x+√2)^2-2√2 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 32

32. Określ przedziały monotoniczności funkcji y=4(x-2)^2+1 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 31

31. Napisz wzór funkcji, której wykres przystaje do wykresu funkcji y=-1/2 x^2 i jest parabolą o wierzchołku (-2,-1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 30

30. Dla jakiej wartości c miejscami zerowymi funkcji y=x^2+c są liczby -2 i 2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 29

29. Dla jakiej wartości c wykres funkcji y=x^2+c przechodzi przez punkt (2,2) ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 28

28. Dla jakiej wartości c wierzchołek paraboli y=x^2+c leży na prostej y=4 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 27

27. Dla jakiej wartości c wykres funkcji y=(x+c)^2 przechodzi przez punkt (0,9) ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 26

26. Dla jakiej wartości c wierzchołek paraboli y=(x+c)^2 leży na prostej x=2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 25

25. Omów wzajemne położenie wykresów funkcji f(x)=-1/2 x^2 i g(x)=-1/2 (x^2+6x+9).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »