Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie 44

44. Podaj wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na wykresie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 43

43. Wykonaj odpowiedni wykres i odczytaj liczbę rozwiązań równania 8(x+4)^2=8(m+1/2)+12 w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 42

42. Wykonaj odpowiedni wykres i odczytaj liczbę rozwiązań równania -20/3 (x+2)^2+7=-3m-2 w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 41

41. Wykonaj odpowiedni wykres i odczytaj liczbę rozwiązań równania -1/2 (x-3/2)^2+2=-m+2 w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 40

40. Wykonaj odpowiedni wykres i odczytaj liczbę rozwiązań równania -(x+2)^2=m-3 w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 39

39. Wykonaj odpowiedni wykres i odczytaj liczbę rozwiązań równania 3x^2-1=m w zależności od wartości parametru m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 38

38. Dla jakiego argumentu funkcja y=2√7 (x-3)^2-√5 przyjmuje wartość najmniejszą? Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

zobacz rozwiązanie »


37. Dla jakiego argumentu funkcja y=-3(x+1)^2+2 przyjmuje wartość największą? Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 36

36. Napisz równanie osi symetrii wykresu funkcji f(x+3)-2, gdzie f(x)=-√2 x^2 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie 35

35. Napisz równanie osi symetrii wykresu funkcji y=-π(x+√3)^2-2√3 .

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »