Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

130. Jaki zbiór punktów opisuje równanie (x-5)^2+(y-7)^2=-4 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

129. Jaki zbiór punktów opisuje równanie (x+1)^2=-(y-1/2)^2 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

128. Napisz nierówność opisującą koło o środku S=(2,3) i promieniu r=1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

127. Napisz równanie okręgu o środku S=(-2,1) i promieniu r=√3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

126. Rozwiąż nierówność kwadratową.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

125. Rozwiąż nierówność kwadratową.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

124. Rozwiąż nierówności kwadratowe.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

123. Rozwiąż nierówność kwadratową.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

122. Rozwiąż nierówność kwadratową (7x-√2)(4-5x)>0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

121. Rozwiąż nierówność kwadratową (3-2x)(x+4)≤0.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »