Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 16

16. Dla jakich argumentów x funkcja f(x)=-3x+6 przyjmuje wartości: a) dodatnie, b) ujemne.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 15

15. Wyznacz miejsce zerowe funkcji liniowej f(x)=1,5x-6.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 14

14. Wyznacz miejsce zerowe funkcji liniowej y=-7/9 x+21.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 13

13. Wyznacz miejsce zerowe funkcji liniowej y=4x+√3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 12

12. Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x)=-3√5 (m-3)x-8m jest a) rosnąca, b) malejąca, c) stała.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 11

11. Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x)=(m-2)x+m jest a) rosnąca, b) malejąca, c) stała.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 10

10. Zaznacz część płaszczyzny y=-2x+b dla b∈〈2, 4).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 9

9. Zaznacz część płaszczyzny y=ax dla ...

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 8

8. Zaznacz część płaszczyzny y=ax dla a≥1 oraz dla a>1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 7

7. Zaznacz część płaszczyzny y=ax dla a>0.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »